ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งย้ายสำนักงาน
วันพุธที่ 12 มกราคม 2011 เวลา 10:56 น.

แจ้งย้ายสำนักงาน : ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขณะนี้ศูนย์วิจัยได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ : 055964126,055964129

Fax : 055964126